GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

1.Ziskavani a zpracovani osobnich údajů zakazniku 

anetaxi s.r.o ičo 21113262 sidlo biskupsky dvůr 2095/8 praha 1 psč 11000 je povina ziskávat osobni údaje pouze v souladu s platnými zákony a na základě souhlasu zákazníka

anetaxi s.r.o  ičo 21113262 sidlo biskupsky dvůr 2095/8 praha 1 psč 11000 bude zpracovát osobni údaje zákazníků výhradně účely poskytování taxislužeb a knim sovisejicích aktivit.

osobní údaje uchovávány v souladu s platnými zákony a budou chráněny před neoprávněným přístupem.

2.přístup k osobním údajům:

přístup k osobním údajům zakazníků buou mit pouze zaměstnanci anetaxi s.r.o  ičo 21113262 sidlo biskupsky dvůrv2095/8 psč 11000kteří jsou oprávněni k jejich zpracovani.

v případě outsourcingu některých čiností souvisejicích s osobnimi údaji zákazníků bude anetaxi s.r.o. ičo 21113262 sidlo byskupsky dvůr 2095/8 psč 11000 zajistit,aby i tito dodavatelé dodržovali pravidla GDPR.

3.informovanost zákazníků 

anetaxi s.r.o.bude informovat zákazníky o způsobu zpracování jejich osobních údajů a jejich právech v souladu GDPR. 

zákazníci budou mít možnost kdykoliv požádat o smazání,opravu nebo další zpracování svých osobních údajů.

4.odpovědnostza dodržování GDPR:

anetaxi s.r.o.bude pravidelně monitorovat a aktulizovat své postupy pro zpracování osobních údajů,aby byla v souladu GDPR.

 v připadě detekce porušení ochrany osobních údajů bude anetaxi s.r.o neprodleně informovat příslušné úřady zákazníky.

5.Archivace a likvidace osobních údajů:

osobní údaje zákazníků budou archivovany poze po dobu nezbytně nutnou pro účely,pro které byli získány,a následně budou likvidovány způsobem,který zajistí jejich bezpečnost.

tyto podmínky GDPR chráni údaje zákazníků a zajištuji,že anetaxi s.r.o. ičo 21113262 sidlo byskupsky dvůr 2095/8 psč 11000 bude řadně zacházet s temito údaji a dodržovat platné zákony v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

Četl/a jsem a souhlasím.